Scroll down@3x

Szanowni Państwo, 

Od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, a więc także i 
w Polsce, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

W związku z powyższym, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe 
informacje na temat przetwarzania Waszych danych (dane osobowe oraz adres email i nr telefonu) których administratorem jest: Grupa Merlin, Reymonta 9/28, 87-600 Lipno 
NIP 466 025 92 49. 
Możecie się z nami skontaktować: 

* pod numerem telefonu: +48 506 177 394 
* wysyłając nam e-mail na adres kontakt@wodzirej-merlin,pl
* lub korzystając z adresu korespondencyjnego: Merlin. Miłosz Mazur, Reymonta 9/28, 
87-600 Lipno


Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania 
Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu końca realizacji zlecenia lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 
W toku przetwarzania Waszych danych możemy przekazywać je naszym 
pracownikom mającym stosowne upoważnienia. 

Każdemu Klientowi przysługują następujące prawa: 

* dostępu do danych 
* poprawiania danych 
* żądania usunięcia danych 
* ograniczenia przetwarzania danych 
* a także do przenoszenia danych oraz do złożenia skargi do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług. 
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. 

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt.